Skip to main content

Limburg Rijdt Elektrisch helpt ondernemers

By 7 februari 2021maart 19th, 2021Nieuws

Elektrische auto aan de lader

De Provincie Limburg wil haar rol pakken in het Klimaatakkoord

Mede door het ondersteunen van Stichting E-PACT is dit mogelijk. Met het project ‘Limburg Rijdt Elektrisch’ helpt de stichting bedrijven om daadwerkelijk aan te slag te gaan met het inzetten van elektrische auto’s. Elektrisch rijden vermindert de uitstoot van CO2 ten opzichte van fossiel rijden met 30-70%, afhankelijk van hoe groen de elektriciteit is die gebruikt wordt.

Kostenbesparingen gecombineerd met milieuwinst

Het project ‘Limburg Rijdt Elektrisch’ is er voor Limburgse ondernemers die hun personenwagenvloot willen elektrificeren. Daarnaast worden ze bijgestaan in het implementeren van Slim Laden om zo duurzame energie maximaal te benutten en maatschappelijke kosten te besparen. Kostenbesparingen zijn, zeker in deze tijd, nodig om het hoofd boven water te houden. Waar velen niet meteen aan denken, is dat duurzame maatregelen zeer kosteneffectief kunnen zijn. Het elektrificeren van de autovloot ligt daarbij voor de hand. De hamvraag is waar te beginnen. Daarom heeft de Provincie Limburg het project ‘Limburg Rijdt Elektrisch’ gesubsidieerd, zodat Limburgse ondernemers een voorbeeldrol kunnen pakken.

EV & Laadinfra Scan

Stichting E-PACT heeft, in samenwerking met het bedrijfsleven, de EV & Laadinfra Scan ontwikkeld. In vijf weken tijd weet een ondernemer wat het besparingspotentieel is in Euro’s en CO2 op de bestaande vloot gedurende de looptijd van het huidige wagenpark. Daarnaast krijgt het bedrijf inzicht in wat de investeringen zijn voor de aanleg van laadpalen en hoe deze in relatie staan tot bedrijfsgebouw(en) en de netaansluiting, via de toepassing van Slim Laden. Dit traject wordt begeleid door het bedrijfsleven, verenigd in het E-PACT Kennis Consortium. Hierdoor ontstaat economische spin-off bij het verduurzamen van wagenparken, terwijl ondernemers die de scan afnemen inzicht krijgen in wat de economische en milieuwaarde is bij het inzetten van elektrische auto’s. De Provincie Limburg ondersteunt deze EV-Scan voor Limburgse ondernemers met een subsidie. Hierdoor bedragen de kosten voor een EV-Scan slechts 2000 euro. Het aantal te verstrekken subsidies is beperkt, wacht dus niet te lang met het laten uitvoeren van een EV-Scan.

Slim Laden traject

Ook voor ondernemingen die de stap naar implementatie willen zetten, is hulp voorhanden. Wanneer het volledige wagenpark elektrisch wordt, moet gekeken worden naar de toepassing van Slim Laden. De laadinfrastructuur staat in verbinding met zowel het bedrijfsgebouw als de netaansluiting. Wellicht zijn ook duurzame bronnen zoals zonnepanelen aangesloten. Het slim inrichten van deze energiestromen en deze in relatie brengen tot de dagindeling van collega’s vergt kennis en ervaring. Voor vijf Limburgse ondernemers staat daarom een deskundige klaar die helpt bij de implementatie. De opgedane ervaringen worden gedeeld en onderzocht door E-PACT.

E-PACT onderzoekt Slim Laden

Slim Laden is een techniek die in Nederland ontwikkeld is, voornamelijk in de openbare ruimte. Het is belangrijk om de komende jaren de slag te slaan naar semipubliek en privaat laden.  Daarom doet E-PACT onderzoek op Slim Laden trajecten bij ondernemers en wordt het geleerde teruggegeven aan de BV Nederland, zodat over een paar jaar iedereen slim kan laden. Daarmee stimuleert E-PACT de energietransitie en worden zoveel mogelijk maatschappelijke kosten voorkomen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar uw accountmanager en/of naar de website van E-PACT