Skip to main content

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, in deze tijd kan niemand er meer omheen. De drie P’s van  People, Planet en Profit vormen de pijlers waarop het MVO-beleid van Zuidlease gebaseerd is.

People

Milieu en winstgevendheid zijn belangrijk, het draait echter om mensen. We tonen onze lokale en regionale betrokkenheid met ondersteuning van diverse sportieve, culturele en maatschappelijke initiatieven middels giften en sponsoring. Een aantal voorbeelden:

Sponsoring Stichting Schoon GMS

Sponsoring van Stichting Schoon GMS, een initiatief dat zich bezig houdt met de re-integratie van ex-dak- en thuislozen

Drukwerk

Ons drukwerk wordt gedeeltelijk verzorgd door een drukkerij die bijna uitsluitend werkt met mensen uit de sociale werkvoorziening.

Business Post

Verspreiding van onze post vindt plaats via Business Post, ook deze organisatie heeft veel medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening in dienst

Stichting Lyvia

Zuidlease ondersteunt Stichting Lyvia, deze stichting wil zoveel mogelijk mensen, jong en oud, mét en zonder beperking ondersteunen in de huidige participatiemaatschappij waarin wij met z’n allen leven. Het doel is het leven van deze mensen leuker te maken.

Business Vrienden Kankerfonds Limburg

Zuidlease neemt deel aan Business Vrienden Kankerfonds Limburg. Onder deze naam zetten ondernemers en bedrijven zich in om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek in Limburg.

Partner van een aantal MVO-platforms

Wij zijn partner van een aantal MVO-platforms zoals Stichting Konnekt’os, Kom’mit en Stichting Immens. Zie hieronder voor meer informatie.

Wij hechten veel waarde aan verantwoord personeelsbeleid. Zuidlease zorgt voor een optimale werkomgeving, alle werkplekken op kantoor zijn voorzien van een in hoogte verstelbaar bureau waar werknemers zowel zittend als staand aan kunnen werken. Daarnaast wordt de medewerkers die daar behoefte aan hebben 2-wekelijks een stoelmassage aangeboden met het oog op preventieve bestrijding van mogelijke klachten die samenhangen met kantoorwerk. We leveren een actieve bijdrage aan de maatschappij door werkplekken aan te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze medewerkers voeren facilitaire taken uit zoals het poetsen en transporteren van auto’s. Zuidlease stimuleert het volgen van cursussen als onderdeel van haar beleid inzake duurzame inzetbaarheid. Work hard, play hard, dat is het motto van onze actieve personeelsvereniging. Regelmatig worden er leuke activiteiten georganiseerd die de samenwerking positief beïnvloeden.

Planet

Zuidlease gaat voor groen, aandacht voor het milieu komt terug in de hele organisatie. Zo is het hele bedrijfspand voorzien van energiezuinige verlichting met bewegingsdetectie, doen we aan gescheiden afvalinzameling, gebruiken we gerecycled papier, hebben we onze administratie zo veel als mogelijk gedigitaliseerd en bestaat ons eigen wagenpark volledig uit elektrische en hybride voertuigen.

Daarnaast gebruiken wij onze kennis en ervaring om onze relaties pro-actief te adviseren over het verduurzamen van hun mobiliteit. In 2010 hebben wij hiervoor het label ZuidleaseGroen gelanceerd en hebben wij het convenant Cleaner Car Contracts getekend met de Stichting Natuur & Milieu. In de afgelopen jaren is de gemiddelde CO2-uitstoot per auto van het operationele wagenpark van Zuidlease gedaald waardoor we een Gold Fleet Contract hebben binnen het convenant.

Zuidlease faciliteert Stichting Limburg Elektrisch en Stichting Brabant Elektrisch om elektrische voertuigen (auto’s, scooters, fietsen, utilitycars etc.) in beide provincies te promoten. Voor ons biedt dit een kans om vernieuwende dienstverlening te presenteren en duurzame alternatieven voor de traditionele leaseauto aan te bieden. Daarnaast heeft Zuidlease zich gecommitteerd om met Goodmoovs, een spin-off van Stichting Limburg Elektrisch, een deeltijdconcept op te zetten onder de naam Share & Ride. Hierin worden naast deeltijdauto’s ook e-bikes en e-scooters ingezet.

Profit

Het beleid van Zuidlease is er op gericht op een verantwoorde manier winst te maken. Wij voldoen ruimschoots aan de actuele wet- en regelgeving.

Zuidlease is partner van

MVO-platform Konnekt’os

Stichting Konnekt’os, hét MVO-platform van Midden-Limburg, is een businessnetwerk voor ondernemers die werk maken van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Samen bieden ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om het maximale uit zichzelf te halen en daarnaast versterken ze hun onderneming op sociaal en economisch vlak. Partners van Konnekt’os ontmoeten elkaar tijdens diverse evenementen waar ze: kennis en inspiratie opdoen op het gebied van MVO; hun netwerk openstellen; waarde creëren met en voor elkaar.

Business Vrienden Kankerfonds Limburg

Business Vrienden Kankerfonds Limburg is een businessclub die door een aantal bedrijven werd opgericht voor het Kankeronderzoekfonds Limburg. Onder de naam Kankeronderzoekfonds Limburg Business Vrienden zetten diverse ondernemers en bedrijven zich in om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek in Limburg.

MVO-platform KOM’MIT

KOM’MIT is een zakelijk netwerk waarin mensen centraal staan. Het gaat om mensen met talent en met een afstand tot de arbeidsmarkt. Partners van KOM’MIT willen helpen. Zij kennen de grote waarde van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Diverse keren per jaar komen ze bij elkaar kennis op te doen en geïnspireerd te worden op het gebied van MVO/People.

MVO-platform IMMENS

Stichting IMMENS is een initiatief van MTB en is opgericht samen met 12 founders. Immens-partners ontmoeten elkaar regelmatig om kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen op het gebied van MVO, in het bijzonder social return en innovatie.