Skip to main content

Regel je schadeafhandeling online

Schade melden

Onderstaande informatie is alleen van toepassing indien verzekering via Zuidlease in het leasecontract is opgenomen. Indien u of uw werkgever de verzekering zelf heeft geregeld adviseren wij u te handelen volgens instructie van uw wagenparkbeheerder, verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon.

Om welke soort schade gaat het?

Indien er geen tegenpartij bij de schade betrokken is

Indien er geen tegenpartij bij de schade betrokken is, kunt u de schade bij ons melden via een ingevuld en ondertekend schade-aangifteformulier of via een online melding op onze website.

Online schade meldenVraag het schadeformulier aan

Indien er wel een tegenpartij betrokken is

Indien er een tegenpartij bij betrokken is dan is het helaas niet mogelijk de schade via deze site af te handelen.

Beide partijen dienen dan een Schade Aangifte Formulier (SAF) in te vullen en te ondertekenen. Vergeet niet de achterzijde in te vullen.

Indien de tegenpartij zich niet bekend heeft gemaakt dient u tevens politieaangifte te doen. Wij ontvangen in dat geval graag een kopie van het rapport.

Wij verzoeken u het Schade Aangifte Formulier binnen 48 uur te verzenden naar de afdeling schade van Zuidlease. U ontvangt dan een bevestiging inclusief een nieuw formulier voor in uw leaseauto.

Natuurlijk nemen wij zo snel mogelijk na ontvangst van het SAF contact met u op voor de verdere afhandeling.

U kunt het SAF en eventuele kopie van de politie-aangifte verzenden naar:

Zuidlease B.V.
Postbus 762
6130 AT Sittard

Houd rekening met het volgende het volgende:

 • Vul altijd een EAS (Europees Schadeformulier) in volgens de instructies op het formulier.
 • Teken het formulier echter NIET als u het niet eens bent met de gebeurtenis zoals deze op het formulier beschreven wordt.
 • Maak duidelijke foto’s van de schade én van het kenteken van de tegenpartij.

Indien schade door een onbekende tegenpartij (motorvoertuig) is veroorzaakt

Indien schade door een onbekende tegenpartij (motorvoertuig) is veroorzaakt (bijvoorbeeld toen uw auto geparkeerd stond) bestaat de mogelijkheid om dit te claimen bij het waarborgfonds. Bij uitkering door het waarborgfonds betaalt u géén eigen risico, dat neemt Zuidlease voor haar rekening.

Online schade meldenBekijk de voorwaarden

Wanneer schade niet wordt gemeld

Schades die niet gemeld worden d.m.v. een schade-aangifteformulier, worden na beëindiging van het leasecontract vastgesteld en aan u in rekening gebracht. Bij schades in het buitenland is het aan te raden de politie in te schakelen.

Als gevolg van schade niet meer kunnen rijden?

Mocht uw auto als gevolg van schade niet meer kunnen rijden, belt u dan het alarmnummer dat op de groene kaart vermeld staat. De verzekeraar regelt indien nodig de berging en levert een vervangende auto.

Reparaties

Wij houden ons het recht voor om schadereparaties aan leaseauto’s bij een door ons aan te wijzen schadeherstelbedrijf te laten repareren. Schade aan uw leaseauto mag alleen worden hersteld na onze toestemming.

Ten aanzien van schade hebben wij nog een aantal zaken voor u op een rijtje gezet:

 • Vul altijd het schade-aangifteformulier volledig in ook al beweert de politie dat dit niet nodig is.
 • Neem, indien mogelijk, foto’s van de situatie.
 • Doe nooit toezeggingen aan de tegenpartij inzake schadevergoeding of schuldvraag.
 • Het is niet toegestaan schades onderling te regelen.
 • Correspondentie met de tegenpartij loopt altijd via Zuidlease.
 • Bij beschadigingen aan uw auto zonder tegenpartij dient u altijd een politierapport op te laten maken (parkeerschade, inbraakschade e.d.).
 • Diefstal van mobiele telefoons, laptop en andere elektronische apparatuur is niet gedekt.
 • Indien de bestuurder onder invloed van alcohol, drugs e.d. verkeert, vervalt de verzekeringsdekking.

Online schade melden

Online schade melden
Is uw auto via Zuidlease verzekerd? *
Zie eventueel uw groene kaart
Is er sprake van ruitschade? *
* Hiermee bedoelen we alleen de voorruit. Schade aan een zijruit of de achterruit? Beantwoord de vraag dan met Nee.
Is er een tegenpartij betrokken bij de schade? *

Veelgestelde vragen

Gebruik – algemeen


De bestuurder van de lease-auto dient in bezit te zijn van een in Nederland geldig rijbewijs. De verantwoording voor wie in de auto mag rijden ligt te allen tijde bij de contractant. De afspraken die gemaakt zijn tussen u en uw werkgever zijn bindend.


U kunt, voor eigen rekening, een trekhaak of andere accessoires laten monteren, mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Verwijdering hiervan, voor inlevering van de auto, is alleen toegestaan als dit geen beschadiging van de auto tot gevolg heeft. Houdt u er wel rekening mee dat door u zelf aangeschafte accessoires niet zijn meeverzekerd! Ook zijn de kosten van eventuele reparaties aan deze accessoires voor eigen rekening. Dit geldt ook voor alle kosten die gemaakt moeten worden a.g.v. foutief gemonteerde accessoires.


Gebruik – buitenland


Download hier het formulier, wijzig de geel gearceerde velden, mail het ingevulde formulier naar info@zuidlease.nl en wij sturen het origineel voorzien van een handtekening retour. Let op! Vraag voor alle potentiële bestuurders een machtiging aan.


Het afslepen van uw caravan is geregeld op uw caravanverzekering en de aanhangwagen op uw WA-verzekering.


Reparatie & onderhoud


Binnen de garantietermijn dient de auto bij de officiele merkdealer voor onderhoud en reparaties aangeboden te worden. Overleg ooraf met ons team operations indien u na afloop van de garantietermijn naar een andere dealer wilt gaan. Zij zijn bereikbaar op 046-4571081 of via operations@zuidlease.nl


Banden & Winterbanden


Wij verzoeken u om de zomerbanden in maart-april op de auto te laten monteren en de winterbanden in oktober-november. Het bandencentrum kan voor opslag van de banden zorgen die gedemonteerd worden.


Als een of meer banden als gevolg van een inrijschade (spijker, stoeprand) vervangen moet worden, berekenen wij het zogenaamde restprofiel door. Het restprofiel is het aantal millimeters dat nog gereden had kunnen worden met de betreffende band(en). Daarbij houden wij uiteraard rekening met vervanging die normaliter bij 2 mm profieldiepte plaats zou vinden.


Neem contact op met ons Team Operations via e-mail of via 046 – 4581767.


Schade & verzekering


Meld de schade tijdens kantooruren via ons alarmnummer 046-4571082. Dit alarmnummer is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. U kunt voor het melden van schade ook gebruik maken van de gele ANWB-praatpalen langs de weg. Stuur vervolgens uw volledig ingevulde schadeformulier – binnen twee werkdagen – naar: schade@zuidlease.nl of
Zuidlease, Afdeling Schade
Postbus 762
6130 AT Sittard. U kunt uw schade ook eventueel online melden. Voor vragen inzake schade of reparatie kunt u tijdens kantooruren bellen met ons Team Operations op 046-4571081

Als de schade door een onbekende is veroorzaakt (inbraak, diefstal, beschadiging) dient u altijd aangifte bij de politie te doen. In veel gemeenten kan dit via internet.

Indien de verzekering via Zuidlease loopt, is standaard een dekking voor Ongevallen Inzittendenverzekering opgenomen. Deze kan, tegen een kleine vergoeding per maand, uitgebreid worden naar een Schadeverzekering Inzittenden (SVI). Informeer bij uw accountmanager naar de mogelijkheden.

Als de verzekering is afgesloten via Zuidlease heeft schade geen directe invloed op uw no-claim. De no-claim is vastgesteld op het hele wagenpark van Zuidlease en is daarmee indirect afhankelijk van een eventuele door u veroorzaakte schade. Schades waarvoor een tegenpartij aansprakelijk is hebben geen invloed op de no-claim. Eventuele schades kunnen wel een rol spelen op het moment dat u van ons een schadebeeldverklaring wil ontvangen in verband met het verzekeren van een eigen auto.

Wanneer het een ‘eigen schuld’-schade betreft, wordt er aanspraak gemaakt op uw Eigen Risico. Bij een ‘verhaalschade’ zal Zuidlease proberen de schade te verhalen op de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij(en). Er wordt in dit geval geen aanspraak gemaakt op uw Eigen Risico.


U kunt een nieuw exemplaar aanvragen via e-mail naar schade@zuidlease.nl. Bellen ma natuurlijk ook: 046-4571080. Vermeld uw naam en adres en wij sturen binnen 3 werkdagen een schade-aangifteformulier.


Indien de verzekering is afgesloten via Zuidlease kunt u bij ons een duplicaat groene kaart aanvragen, vermeld uw kenteken en uw naam en adres in uw e-mail en wij zenden de groene kaart binnen 5 werkdagen naar u toe. Ons mailadres is cst@zuidlease.nl. Bellen mag natuurlijk ook: 046-4571080. Indien de verzekering elders is ondergebracht dient u contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij of met de assurantie-tussenpersoon.

Niet de verzekeringsmaatschappij, niet de dokter en ook niet de leasemaatschappij beslist of u weer in de auto mag rijden na een medische ingreep. Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) is de juiste instantie die hier over beslist. Via het CBR kan een Gezondheidsverklaring aangevraagd worden. De verantwoordelijkheid om melding te maken van een ingreep ligt bij de houder van het rijbewijs. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CBR.

Bekeuringen


Indien het om een beschikking van het Centraal Justitieel Incasso Bureau gaat kunt u in beroep gaan. U moet dan bezwaar aantekenen tegen de eerste beschikking ook al heeft Zuidlease de bekeuring al betaald. Op de voorzijde van de beschikking staat het adres waar uw bezwaar naar toe verstuurd moet worden, stuur ook altijd een kopie van de beschikking mee en vermeld in het beroepschrift uw naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, adres en (Post)bankrekeningnummer. Het beroepschrift moet worden ondertekend en zijn voorzien van een dagtekening. Mocht u beroep worden ingewilligd, dan stort het Centraal Justitieel Incasso Bureau het bedrag terug op de rekening van Zuidlease, waarna wij het bedrag aan u crediteren.

Op de naheffingsaanslag vindt u informatie over het indienen van een bezwaar. Indien uw bezwaar ingewilligd wordt zal de desbetreffende gemeente het bedrag terugstorten op de rekening van Zuidlease, waarna wij het bedrag aan u crediteren.

De afhandeling van een bekeuring brengt voor Zuidlease extra werkzaamheden met zich mee. Werkzaamheden die standaard niet bij de uitvoer van onze dienstverlening horen. Vandaar dat wij kiezen voor berekening van administratiekosten op het moment dat er daadwerkelijk een bekeuring verwerkt moet worden.

Vervangend vervoer


Bij vervangend vervoer wordt zo mogelijk een overeenkomstig type met dezelfde brandstofsoort ingezet. Het vervangende vervoer is altijd minimaal 1 klasse lager dan het te vervangen leaseobject.

Bij stranding in het buitenland kunt u ook gebruik maken van vervangend vervoer. Wanneer de kosten zijn opgenomen in het leasetarief zijn deze voor rekening van Zuidlease.

24-uurs alarmservice


Ons 24-uurs alarmnummer is bereikbaar via nummer 046-4571082. Informatie over het gebruik van de hulpdienst en aanwijzingen hoe te handelen staan vermeld in de berijderhandleiding. Wanneer u deze niet meer heeft kunt u deze hier downloaden.

Via de hulpdienst gemaakte kosten van noodzakelijke reparaties, schadeherstel en vervangend vervoer komen voor rekening van Zuidlease, althans voor zover dit servicecomponent is opgenomen in het leasecontract.

Brandstof


Heeft u 3 maal de verkeerde pincode ingetoetst tijdens het afrekenen bij het tankstation? Dan is uw pas 24 uur geblokkeerd, maar alleen bij het betreffende tankstation. Wellicht herinnert u zich later de juiste pincode weer. Indien dat niet het geval is neemt u dan contact met ons op zodat wij een nieuwe code kunnen aanvragen. Tip: verwerk uw pincode bijvoorbeeld in een van de telefoonnummers in uw mobiele telefoon.

Drie keer een onjuiste pincode ingeven? Dan geldt een pasblokkade van 24 uur. U schiet het bedrag tijdelijk voor een stuurt ons vervolgens uw declaratieformulier toe.
Magneetstrip beschadigd? Ook in dit geval geldt: het bedrag tijdelijk voorschieten en uw declaratieformulier invullen. Stuurt u vervolgens de pas, samen met uw declaratieformulier, naar ons retour terug. Vergeet niet een hoekje uit de magneetstrip te knippen! Wij vragen vervolgens een nieuwe pas voor uw aan.

Dit hangt helemaal af van de afspraken die uw organisatie heeft gemaakt.Als er twee magneetstrippen op uw bandstofpas staan, bent u er zeker van dat u ook in het buitenland kunt tanken bij een tankstation met het DKV-logo.Soms is het mogelijk de kosten, die u in het buitenland hebt gemaakt, bij ons te declareren. Overlegt u dit van tevoren met uw wagenparkbeheerder.

Het declaratieformulier kunt u hier downloaden. Vul het zo volledig mogelijk in en stuur het met de originele bonnen naar ons op. Wij zullen dan binnen 5 werkdagen het bedrag uitbetalen.


Auto inleveren


Wanneer de looptijd van het leasecontract is verstreken kunt u de auto inleveren op elke gewenste locatie in Nederland. Inlevering van het voertuig is ook mogelijk op de locatie van Zuidlease aan de Industriestraat 31b te Sittard. Een melding van inlevering van de auto kunt u maken via 046 – 4571080 of via cst@zuidlease.nl

Auto overnemen


De contractant heeft altijd de mogelijkheid de auto van ons over te nemen. Wij kunnen op verzoek een aanbieding voor de auto maken. Tot 4 maanden voor de einddatum ontvangt u een indicatie van de overnameprijs. Binnen 4 maanden voor einddatum kunnen wij een definitieve overnameprijs verstrekken. Deze overnameprijs is gebaseerd op de voorwaarden zoals die worden vermeld.