Skip to main content

Fiscale bijtelling, hoe zit het ook al weer?

By 12 februari 2020maart 16th, 2022Nieuws

Wij krijgen regelmatig vragen over fiscale bijtelling. Dat is niet vreemd, want er zijn behoorlijk wat wijzigingen geweest en de regels worden regelmatig herzien. Daarom hebben we de regels over fiscale bijtelling voor u op een rijtje te gezet.

Het basisbijtellingspercentage op datum eerste toelating/tenaamstelling (DET) wereldwijd is uitgangspunt voor de fiscale bijtelling. Dat percentage blijft voor altijd op de betreffende auto van toepassing (zolang de overheid niets wijzigt aan deze regel).

DET tussen 01-07-2012 en 01-01-2017: Basisbijtelling 25%                                                                                                           

In deze periode zijn diverse regelingen van toepassing, afhankelijk van brandstofsoort en/of CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld 2015, in dit jaar waren diverse kortingen van toepassing, waaronder 21% voor een 100% elektrische auto. Door die korting werd het netto-bijtellingspercentage voor 100% elektrische auto’s 4%. Vervolgens mag die korting mag 60 maanden lang worden toegepast. Daarna geldt jaarlijks de eventuele korting die in dat jaar op nieuwe auto’s van toepassing is.

DET op of na 01-01-2017: Basisbijtelling 22%

Een eventuele korting geldt alleen voor auto’s met CO2-uitstoot van 0 gram, dat zijn in de praktijk 100% elektrische auto’s en waterstofauto’s.

  • 2017: 18% korting over de hele fiscale waarde
  • 2018: 18% korting over de hele fiscale waarde
  • 2019: 18% korting over de eerste € 50.000 van de fiscale waarde, 0% korting over het restantbedrag van de fiscale waarde
  • 2020: 14% korting over de eerste € 45.000 van de fiscale waarde, 0% korting over het restantbedrag van de fiscale waarde
  • 2021: 10% korting over de eerste € 40.000 van de fiscale waarde, 0% korting over het restantbedrag van de fiscale waarde
  • 2022: 6% korting over de eerste € 35.000 van de fiscale waarde, 0% korting over het restantbedrag van de fiscale waarde
Hoe werkt de 60 maanden regeling?

De periode van 60 maanden begint op de eerste dag volgend op de maand waarin DET ligt.

Voorbeeld: DET is 01-01-2020, 02-01-2020, 24-01-2020 of 31-01-2020. In alle gevallen gaat de periode van 60 maanden in op 01-02-2020. De bijtelling inclusief eventuele korting op de bijtelling geldt tot en met 31-01-2025.

De periode van 60 maanden voor mijn auto loopt af in 2022, wat nu? 

In 2017 was een basisbijtellingspercentage van 22% van toepassing. Dit betekent dat dit percentage berekend moet gaan worden voor alle auto’s die een CO2-uitstoot hebben van meer dan 0 gram (alle niet 100% elektrische auto’s). Gaat het om een 100% elektrische auto? Dan mag voor de rest van het jaar het kortingspercentage voor 2022 worden toegepast over de eerste € 35.000 van de fiscale waarde. Concreet betekent dit 16% korting op 22% basisbijtelling = 6% netto-bijtelling. Over het eventuele restant van de fiscale waarde boven € 35.000 moet 22% bijtelling betaald gaan worden. Daarna moet jaarlijks naar de regeling van dat jaar gekeken worden. Voor 2023 betekent dit 6% korting op de eerste € 30.000, netto betekent dit 16% bijtelling. Over het restant moet 22% betaald worden.

 

Een voorbeeld om het te verduidelijken

Een Tesla Model S met DET 23-04-2017 en een fiscale waarde van € 86.000.

Tot 01-05-2022 geldt een korting van 18% over de hele fiscale waarde en hoeft er maar 4% netto bijtelling betaald te worden. De bruto bijtelling op jaarbasis is € 3.440, voor de eerste 4 maanden van 2022 is dat bruto € 1.146,67. Met ingang van 01-05-2022 geldt een korting van 16% over de eerste € 35.000 van de fiscale waarde, netto is dat 6% bijtelling over de eerste schijf. Over de resterende € 51.000 moet 22% berekend worden. Voor de periode mei t/m december 2022 is dat samen bruto € 11.213,33. Voor 2022 geldt dan in totaal € 12.360,00 bruto bijtelling. Met ingang van 01-01-2023 geldt een korting van 6% over de eerste € 30.000 van de fiscale waarde. Netto betekent dit 16% bijtelling. Over de resterende € 56.000 moet 22% berekend worden. De bruto bijtelling in 2023 wordt op jaarbasis € 17.120,00.

Voor meer informatie over bijtelling en andere autogerelateerde fiscale zaken verwijzen wij u graag naar de brochure Auto & Fiscus 2022.