Skip to main content

Ingangsdatum rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit naar 1 juli 2024

By 5 november 2023Nieuws

De Raad van State heeft eindelijk haar advies rond de rapportageverplichting voor werkgevers met 100 of meer werknemers gepubliceerd.  Omdat er een invoeringstermijn van minimaal twee maanden geldt, is inwerkingtreding op 1 januari 2024 niet meer haalbaar en zal het besluit nu waarschijnlijk 1 juli 2024 ingaan. De timing van de rapportageverplichting blijft wel staan.

Wat betekent dit nu concreet?
Werkgevers kunnen (vrijwillig) vanaf 1 januari 2024 starten met het verzamelen van de gegevens c.q.  rapporteren, maar er zelf ook voor kiezen dit vanaf 1 juli 2024 te doen (verplicht). Er is vanaf die datum geen uitwijk meer mogelijk, alle werkgevers (met 100 of meer werknemers) moeten dan gaan rapporteren. Uiterlijk 30 juni 2025 moeten dan de gevraagde gegevens over 2024 ingestuurd worden. Betrokken werkgevers worden door het ministerie middels een brief ook nog zelf geïnformeerd. Dit gebeurt naar verwachting begin december.

Gegevens kunnen al vrijwillig ingevuld worden
Het is nu al mogelijk gegevens vrijwillig in te dienen op rvo.nl (met e-Herkenning). Zo kan er door werkgevers en dienstverleners alvast ervaring worden opgedaan met de invoeromgeving. Vanaf 1 juli 2024 start de jaarlijkse verplichting voor betreffende werkgevers.

Meer informatie kunt u vinden op de website van RVO.

Of raadpleeg de handreiking voor werkgevers via de button.

Bron: VNA, Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen